Penjiräni we perdäni diwar gaýtadan işleýän enjamlar

20 ýyllyk önümçilik tejribesi
habarlar

CGMA - 30-njy WINDOOR FACADE EKSPO Çakylygy

30-njy WINDOOR FACADE EKSPO - Çakylyk haty

30-njy penjire fasad sergisi 2024-nji ýylyň 11-nji martyndan 13-nji martyna çenli Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäheriniň PWTC sergisinde geçiriler.
CGMA sizi we kompaniýanyň wekillerini stendimizi görmäge tüýs ýürekden çagyrýar.
sergide duşuşanymyz üçin diýseň hoşal bolardym.Geljekde kompaniýaňyz bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny ýola goýarys diýip garaşýarys.Otagymyza hoş geldiňiz:

Otagyň belgisi: 2C26
Sene: 2024-nji ýylyň 11-nji martyndan 13-nji martyna çenli.

Gelmegimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

30-njy WINDOOR FACADE EKSPO Çakylygy
CGMA - 30-njy WINDOOR FACADE EKSPO

Iş wagty: Mart-01-2024
  • Öňki:
  • Indiki: