Penjiräni we perdäni diwar gaýtadan işleýän enjamlar

20 ýyllyk önümçilik tejribesi
habarlar

Gowy täzelik!CGMA Gün çarçuwasynyň zarba urýan maşynlary Wýetnamda üstünlikli işleýär

PV gün çarçuwasy bilen işleýän konteýner geçen aýyň ahyrynda Wýetnam müşderi zawodyna geldi, kompaniýamyz derrew Wýetnama inerener belledi we müşderä tehniki goldaw berdi.

Maşynlar ýakynda üstünlikli işledi.

Müşderi önümlerimiz we satuw hyzmatlarymyz üçin ýokary baha berdi.

gün çarçuwasyny urýan maşyn 2
gün çarçuwasy maşyn 1

Aýry-aýry PV gün çarçuwasyny öndürýän maşynlardan başga, mysal üçin, kesiji maşyn, zarba urýan maşyn we ş.m., CGMA awtomatiki PV gün çarçuwasynyň önümçilik liniýasyny hem üpjün edýär, awtomatiki iýmitlendirmek, kesmek, urmak, burç birikdirijisini goýmak, nokat basmak we berkitmek.

PV gün çarçuwasyny öndürýän maşyn gerek bolsa, PLS biziň bilen habarlaşyň, size ýokary hilli önümleri, dogry teklip we ýokary hilli satuw hyzmatyny hödürläris.

PV gün çarçuwasy öndürýän maşyn 5
PV gün çarçuwasy öndürýän maşyn 2
PV gün çarçuwasyny öndürýän maşyn 4
gün çarçuwasynyň önümçilik liniýasy 1
gün çarçuwasynyň önümçilik liniýasy 2
gün çarçuwasynyň önümçilik liniýasy 6
gün çarçuwasynyň önümçilik liniýasy 4
gün çarçuwasynyň önümçilik liniýasy 5
gün çarçuwasynyň önümçilik liniýasy 3

Iş wagty: -anwar-08-2024
  • Öňki:
  • Indiki: