Penjiräni we perdäni diwar gaýtadan işleýän enjamlar

20 ýyllyk önümçilik tejribesi
habarlar

Custöriteleşdirilen alýumin penjire we gapy akylly önümçilik liniýasy

Gowy täzelik!Anotherene bir ýöriteleşdirilen alýumin penjire we gapy akylly önümçilik liniýasy ähli prosesi wagtynda tamamlaýar, CGMA inersenerleri ahyrky synaglary geçirýärler we enjamlary eltmezden ozal işe girizýärler.

alýumin penjire çarçuwasy akylly önümçilik liniýasy 9

Bu önümçilik liniýasy esasan bir CNC kesiş merkezinden, iki sany CNC buraw we freze maşynyndan, iki sany robot golundan we sortlaşdyryş liniýasyndan, alýumin penjire çarçuwasynyň kesilmegini, dürli deşikleriň ýa-da çukurlaryň buraw we degirmen we sortlaşdyrylmagyny awtomatiki tamamlap bilýär we diňe zerur gözegçilik etmek üçin iki operator.

Adam-maşyn integrasiýasyny hakykatdanam amala aşyryp biler we kompaniýa akylly we täsirli dolandyryşa ýetmäge kömek edip biler.

alýumin penjire çarçuwasy akylly önümçilik liniýasy 5
alýumin penjire çarçuwasy akylly önümçilik liniýasy 8
alýumin penjire çarçuwasy akylly önümçilik liniýasy 7
alýumin penjire çarçuwasy akylly önümçilik liniýasy 3
alýumin penjire çarçuwasy akylly önümçilik liniýasy 6

Owadan daşky görnüş, pleönekeý iş, ýokary netijelilik, howpsuzlyk we daşky gurşaw we az iş bahasy.

Penjiräni we gapy öndürijileri bolsaňyz, bu alýumin penjire we gapy akylly önümçilik liniýasy iň gowy saýlawdyr.PLS biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň, size ajaýyp teklip, çözgütler we satuwdan soň gowşurarys.


Iş wagty: 15-2023-nji noýabr
  • Öňki:
  • Indiki: