Penjiräni we perdäni diwar gaýtadan işleýän enjamlar

20 ýyllyk önümçilik tejribesi
önümçilik

SHQMXJ03 kebşirlemek, burçy arassalamak we paletlemek üçin awtomatiki önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

Bu önümçilik liniýasy kebşirleýiş bölüminden, geçiriji bölümden, burç arassalaýjy awtomatiki enjamdan we awtomatiki gaplaýyş bölüminden durýar.Kebşirlemegi, eltip bermegi, burçy arassalamagy we uPVC penjiresini we gapysyny awtomatiki usulda ýerleşdirmegi tamamlap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Öndürijilik häsiýeti

● Bu önümçilik liniýasy kebşirleýiş bölüminden, geçiriji bölümden, burç arassalaýjy awtomatiki enjamdan we awtomatiki gaplaýyş bölüminden durýar.Kebşirlemegi, eltip bermegi, burçy arassalamagy we uPVC penjiresini we gapysyny awtomatiki ýerleşdirmegi tamamlap biler.

Kebşirleýiş bölümi

Bu enjam gorizontal görnüşde ýerleşýär, gysyş gutaryp bolansoňiki gönüburçly çarçuwany kebşirlemek.

Tork gözegçilik tehnologiýasyny kabul ediň, kebşirlemegiň takyklygyny üpjün etmek üçin dört burçdan awtomatiki usulda göz öňüne getirip bilersiňiz.

Dikiş bilen bökdençsiz öwrüliş, kebşirleýiş güýjüni we durnuklylygyny üpjün edýän kebşirleýiş gabyny berkitmek üçin metbugat plastinkasyny aýyrmak usulyny ulanýar.

Upperokarky we aşaky gatlaklar özbaşdak ýerleşýär we gyzdyrylýar, biri-birine täsir etmezden aýratyn sazlanyp bilner.

● Burç arassalaýjy enjam

enjamyň kellesi 2 + 2 çyzykly düzülişi kabul edýär, ykjam gurluşy we durnukly öndürijiligi bar.

Içki burç ýerleşdiriş usuly kabul edilýär, bu penjiräniň çarçuwasynyň kebşirleme ululygyna täsir etmeýär.

Highokary netijelilik sero dolandyryş ulgamyny kabul edýär, uPVC penjiresiniň kebşirleýiş tikişleriniň hemmesini diýen ýaly çalt arassalamagy amala aşyrýar.

● Awtomatiki gaplaýyş bölümi: gönüburçly çarçuwa pnewmatik mehaniki gysgyç bilen gysylýar we arassalanan gönüburçly çarçuwa awtomatiki usulda paletde ýa-da ulag ulagynda çalt we täsirli saklanýar, bu işçi güýjüni tygşytlaýar, iş güýjüni peseldýär we önümçilik netijeliligini ýokarlandyrýar.

Haryt maglumatlary

Jübüt ~ 1
Jübüt ~ 2
UPVC Profili üçin goşa gatlak kebşirleme burç maşyny

Esasy komponentler

San

Ady

Marka

1

Pes woltly elektrikenjamlar Germaniýa · Siemens

2

PLC Fransiýa · Şnaýder

3

Servo motor, sürüji Fransiýa · Şnaýder

4

Düwme, aýlaw düwmesi Fransiýa · Şnaýder

5

Akynlyk wyklýuçateli Fransiýa · Şnaýder

6

Röle Japanaponiýa · Panasonic

7

Howa turbasy (PU turbasy) Japanaponiýa · Samtam

8

AC hereketlendiriji Taýwan · Delta

9

Adaty howa silindri Taýwan · Howa gämisi

10

Solenoid klapan Taýwan · Howa gämisi

11

Nebit-suw aýratyn (süzgüç) Taýwan · Howa gämisi

12

Top nurbaty Taýwan · PMI

13

Gönüburçly çyzykly gollanma Taýwan · HIWIN / Airtac

14

Temperatura bilen dolandyrylýan metr Gonkong · udiudian

15

Speedokary tizlikli elektrikeplenç Şençzhenen · Şeni

16

Pes woltly elektrikenjamlar Germaniýa · Siemens

Tehniki parametr

San

Mazmuny

Parametr

1

Giriş güýji AC380V / 50HZ

2

Iş basyşy 0.6-0.8MPa

3

Howanyň sarp edilişi 400L / min

4

Jemi kuwwat 35 KW

5

Disk üweýji kesiji pyrlaýjy motor tizligi 0 ~ 12000r / min (ýygylygy dolandyrmak)

6

Ahyrky degirmeniň hereketlendiriji tizligi 0 ~ 24000r / min (ýygylygy dolandyrmak)

7

Sag burçly freze we buraw kesiji ∮6 × ∮7 × 80 (pyçagyň diametri × tutawajynyň diametri × uzynlygy)

8

Ahyrky degirmeniň spesifikasiýasy ∮6 × ∮7 × 100 (pyçagyň diametri × tutawajynyň diametri × uzynlygy)

9

Profiliň beýikligi 25 ~ 130mm

10

Profiliň giňligi 40 ~ 120mm

11

Işleýiş ululygy 490 × 680mm minimum Iň pes ululygy profil görnüşine bagly) 00 2400 × 2600mm

12

Boýuň beýikligi 1800mm

13

Ölçegi (L × W × H) 21000 × 5500 × 2900mm

  • Öňki:
  • Indiki: