Penjiräni we perdäni diwar gaýtadan işleýän enjamlar

20 ýyllyk önümçilik tejribesi
önümçilik

PVC penjire we gapy CNC efficiencyokary öndürijilikli burç arassalaýjy maşyn SQJ08B-CNC-140

Gysga düşündiriş:

Bu enjamyň gurluşy alty kesiji üç okly bolup, daşky burçlarda 90 ° burçda ýalanlaryň üst-üstüni arassalamak, ýokarky we aşaky tarapda çiş kebşirlemek, zolak saklaýjy we slaýd relslerde ussatdyr.
Buraw burawlamak, süýräp we burawlamak, arra burawlamak we dik burawlamak ýokary tizlikli inwertor hereketlendirijisi bilen hereket edýär, buraw tizligi gowy ýer bilen gutarýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Öndürijilik aýratynlyklary

● Bu enjam üç okly we alty kesiji gurluş bolup, 90 ° daşky burç arassa for ýokarky we aşaky kebşirleýiş çişini, rezin zolak çukury we içki burç tikiş kebşirleýji çiş uPVC penjire we gapy çarçuwasy we polotno.

● Bu enjamda degirmen degirmeni, broşirleme we buraw degirmeni ýaly wezipeler bar, we degirmen we buraw degirmeni ýokary tizlikli ýygylyk öwrüji hereketlendirijisi bilen, çalt degirmen tizligi we tegelek ýeriň ýokary bezegi bilen hereket edýär.

UPVC penjiresiniň we gapy kebşirleýiş burçlarynyň ähli kebşirlemeleriniň çalt arassalanmagyna göz ýetirensoň, üç okly ýokary öndürijilikli sero ulgamyny kabul ediň.

User Ulanyjynyň grafiki interfeýsi, gurallaryň işleýiş ýoly içgin görkezilip bilner ;

● Bu enjam USB porty bilen enjamlaşdyrylandyr, Daşarky saklaýyş gurallaryny ulanmak dürli spesifikasiýa profilleriniň gaýtadan işleýiş programmalaryny saklap biler we ulgamy yzygiderli täzeläp biler we ş.m.

Teaching Onda öwretmek we programmirlemek funksiýalary bar, programmirlemek ýönekeý we içgin, iki ölçegli gaýtadan işlemek programmasy CNC programmirleme arkaly kesgitlenip bilner.

Various Dürli profilleri gaýtadan işlemegiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän arka tapawudynyň öwezini dolmak we diagonal çyzyk tapawudynyň öwezini dolmak mümkin.

Haryt maglumatlary

uPVC penjire we gapy burç arassalaýjy maşyn (1)
uPVC penjire we gapy burç arassalaýjy maşyn (4)
uPVC penjire we gapy burç arassalaýjy maşyn (2)
uPVC penjire we gapy burç arassalaýjy maşyn (5)
uPVC penjire we gapy burç arassalaýjy maşyn (3)
uPVC penjire we gapy burç arassalaýjy maşyn (6)

Esasy komponentler

San

Ady

Marka

1

Pes woltly elektrikenjamlar Germaniýa · Siemens

2

Servo motor, Sürüji Fransiýa · Şnaýder

3

Düwme, aýlaw düwmesi Fransiýa · Şnaýder

4

Akynlyk wyklýuçateli Fransiýa · Şnaýder

5

Howa turbasy (PU turbasy) Japanaponiýa · Samtam

6

AC hereketlendiriji Taýwan · DELTA

7

Adaty howa silindri Taýwan · Howa gämisi

8

Solenoid klapan Taýwan · Howa gämisi

9

Nebit-suw aýratyn (süzgüç) Taýwan · Howa gämisi

10

Top nurbaty Taýwan · PMI

11

Gönüburçly çyzykly gollanma Taýwan · HIWIN

12

Egriji motor Şençzhenen · Şeni

Tehniki parametr

San

Mazmuny

Parametr

1

Giriş güýji AC380V / 50HZ

2

Iş basyşy 0.6 ~ 0.8MPa

3

Howanyň sarp edilişi 200L / min

4

Jemi kuwwat 5KW

5

Disk üweýji kesiji pyrlaýjy motor tizligi 0 ~ 12000r / min (ýygylygy dolandyrmak)

6

Ahyrky degirmeniň hereketlendiriji tizligi 0 ~ 24000r / min (ýygylygy dolandyrmak)

7

üweýji kesiji ∮230 × 4 × 30T

8

Ahyrky degirmeniň spesifikasiýasy ∮6 × ∮7 × 100 (pyçagyň diametri × tutawajynyň diametri × uzynlygy)

9

Saglygyň spesifikasiýasy-burç buraw we freze kesiji ∮6 × ∮7 × 80 (pyçagyň diametri × tutawajynyň diametri × uzynlygy)

10

Profiliň beýikligi 25 ~ 130mm

11

Profiliň giňligi 25 ~ 120mm

12

Gurallaryň mukdary 6 kesiji

13

Esasy ölçeg (L × W × H) 900 × 1800 × 2000mm

14

Esasy hereketlendirijiniň agramy 980Kg

  • Öňki:
  • Indiki: