Penjiräni we perdäni diwar gaýtadan işleýän enjamlar

20 ýyllyk önümçilik tejribesi
önümçilik

PVC profil CNC awtomatiki kesiş merkezi SJQZ-CNC-6000

Gysga düşündiriş:

1. Bu enjam senagat kompýuterleri tarapyndan dolandyrylýar, uPVC profilini 45 °, 90 ° cut kesip bilýär, şeýle hem V-not we mullion profilini kesip biler, bir gezek dört profili kesip biler.
2. Enjam iýmitlendiriji bölüm, kesiji enjam we düşüriji bölümden durýar.
3. Kesilen pyçak, kesiş takyklygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýokary takyk pyçak hereketlendirijisi bilen hereket edýär.
4. Ştrih kod printeri bilen enjamlaşdyrylan, profil maglumatyny saklap, material dolandyryşyny has amatly edip biler.
5. Çip aýyrmak ulgamy bilen enjamlaşdyrylan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Öndürijilik aýratynlyklary

● Bu enjam 45 °, 90 ° angle V-notch we mullion burçlarynda uPVC profillerini kesmek üçin ulanylýar.Bir gezek gysmak bir wagtyň özünde dört profili kesip biler.

● Elektrik ulgamy, CNC ulgamynyň durnuklylygyny ýokarlandyryp biljek daşarky zynjyrdan izolirlemek üçin izolýasiýa transformatoryny kabul edýär.

● Bu enjam üç bölekden durýar: iýmitlendiriji bölüm, kesiji enjam we düşüriş bölümi.

Iýmitlendirmek bölümi:

Feed Awtomatiki usulda iýmitlendiriş tablisasy bir wagtyň özünde dört sany profili iýmitlendiriji pnewmatik gripp bilen iýmitlendirip biler, wagty we güýji we ýokary netijeliligi tygşytlap biler.

Feed Iýmitlendiriji pnewmatik tutawaç serw motorly we takyk nurbat bilen dolandyrylýar, gaýtalanýan ýeriň takyklygy ýokary.

③ Iýmitlendiriji bölüm profil tekizlemek bilen enjamlaşdyrylandyr

profilleriň kesiş takyklygyny ep-esli ýokarlandyrýan enjam (patent). Optimal kesilen funksiýa: Iş tertibiniň kesiş jikme-jikliklerine görä, profil kesmek üçin optimallaşdyrylyp bilner;Öň optimizirlenen profil kesiş maglumatlary U disk ýa-da tor arkaly hem import edilip bilner, bu ulanyjylara standartlaşdyrma, modulizasiýa we set gurmak üçin esas döredýär.Adamyň ýalňyşlygy we beýleki faktorlar sebäpli zerur däl ýitgilerden gaça duruň.

● Kesiş bölümi:

① Bu enjam galyndylary arassalaýjy enjam bilen enjamlaşdyrylandyr, kesilen galyndylary galyndylara geçirip biler, galyndylaryň ýygnanmagynyň we ýeriň hapalanmagynyň öňüni alyp biler, iş gurşawyny gowulandyrar.

② precokary takyklykly hereketlendiriji motor, pyçagyň aýlanmagyna gönüden-göni itergi berýär, bu bolsa kesiş takyklygyny we durnuklylygyny ýokarlandyrýar.

Independent Garaşsyz ätiýaçlyk plastinka we basmak bilen enjamlaşdyrylan, basylmagyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin profilleri gaýtadan işlenende her profiliň galyňlygyna täsir etmeýär.

Cutting Kesmegi gutarandan soň, pyçak gaýdyp gelende kesmegiň ýüzüni süýşürer, üstki profilini süpürmekden saklanyp biler, diňe kesmegiň takyklygyny ýokarlandyrman, eýsem pyçagyň könelmegini azaldyp biler. pyçagyň ömrüni ulanyň.

Un düşüriş bölümi:

Mechan Mehaniki tutawajyny düşürmek servo motor we takyklyk bilen hereket edýärnurbat raf, hereket tizligi çalt we gaýtalanýan ýeriň takyklygy ýokary.

② Ilkinji kesilen, birinji gezek düşürýän programma, kesiş prosesinde süýşmegi aradan aýyrýar.

Haryt maglumatlary

uPVC profil kesiş merkezi (1)
uPVC profil kesiş merkezi (2)
uPVC profil kesiş merkezi (3)

Esasy komponentler

San

Ady

Marka

1

Pes woltly elektrikenjamlar Germaniýa · Siemens

2

PLC Fransiýa · Şnaýder

3

Servo motor, Sürüji Fransiýa · Şnaýder

4

Düwme, aýlaw düwmesi Fransiýa · Şnaýder

5

Akynlyk wyklýuçateli Fransiýa · Şnaýder

6

Karbid pyçagy gördi Japanaponiýa · Kanefusa

7

Röle Japanaponiýa · Panasonic

8

Howa turbasy (PU turbasy) Japanaponiýa · Samtam

9

Faza yzygiderliligini goraýjy enjam Taýwan · Anly

10

Adaty howa silindri Taýwan · Airtac / Hytaý-Italiýa bilelikdäki kärhana · Easun

11

Solenoid klapan Taýwan · Howa gämisi

12

Nebit-suw aýratyn (süzgüç) Taýwan · Howa gämisi

13

Top nurbaty Taýwan · PMI

14

Gönüburçly çyzykly gollanma Taýwan · ABBA / HIWIN / Airtac

15

Egriji motor Şençzhenen · Şeni

Tehniki parametr

San

Mazmuny

Parametr

1

Giriş güýji AC380V / 50HZ

2

Iş basyşy 0.6-0.8MPa

3

Howanyň sarp edilişi 150L / min

4

Jemi kuwwat 13 KW

5

Eplenýän motoryň tizligi 3000r / min

6

Pyçagyň spesifikasiýasy ∮500 × ∮30 × 120TXC-BC5

7

Kesiş burçy 45º 、 90º 、 V-not we mullion

8

Kesiş profiliniň bölümi (W × H) 25 ~ 135mm × 30 ~ 110mm

9

Kesmegiň takyklygy Uzynlykdaky ýalňyşlyk : ± 0.3mmPerpendikulýarlygyň säwligi≤0.2mmAngle5 burç ýalňyşlygy

10

Boşuň uzynlygyprofil 4500mm ~ 6000mm

11

Kesiş uzynlygy 450mm ~ 6000mm

12

V-kesmegiň çuňlugy 0 ~ 110mm

13

Iýmitlenmegiň mukdaryboş profil (4 + 4) aýlaw işi

14

Ölçegi (L × W × H) 12500 × 4500 × 2600mm

15

Agram 5000Kg

  • Öňki:
  • Indiki: