Penjiräni we perdäni diwar gaýtadan işleýän enjamlar

20 ýyllyk önümçilik tejribesi
önümçilik

Alýumin zynjyrly LZDX06E-250 üçin kombinasiýa ahyrky freze enjamy

Gysga düşündiriş:

Alýuminiý gapy gapysynyň mullion ujuny üwemek üçin ulanylýar (mulliony güýçlendirmek bilen birlikde).4 ok we 5 kesiji gurluş islendik ululykda birleşdirilip bilner.Mehaniki rack sürüjisini kabul edýär, bir wagtyň özünde köp profilleri, uly diametrli kesiji we ýokary gaýtadan işleýiş netijeliligini ýygy-ýygydan dolandyrýar we gaýtadan işleýär.Maks.degirmeniň çuňlugy 80mm, Maks.degirmeniň beýikligi 130mm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bu enjam, alýuminiý gapynyň (mulliony güýçlendirmek bilen birlikde) mullion ujuny üwemek üçin ulanylýar, gurluşy islendik ululykda birleşdirip boljak 4 ok we 5 kesiji bilen kabul edýär.Şol bir wagtyň özünde birnäçe profili, uly diametrli kesiji we ýokary gaýtadan işleýiş netijeliligini gaýtadan işläp biler.Mehaniki rack sürüjisini, ýygylygy dolandyrmagy kabul edýär.Basyş plastinkasynyň dört burçunda ugrukdyryjy deňagramlylyk mehanizmi bilen enjamlaşdyrylan, basýan plastinkanyň tekizligini we güýjüň deňligini üpjün etmek, profiliň deformasiýasynyň öňüni almak.Maks.degirmeniň çuňlugy 80mm, Maks.degirmeniň beýikligi 130mm.

Haryt maglumatlary

Alýumin profil LDX06E-250 3 üçin kombinasiýa ahyrky freze enjamy
Alýumin profili LDX06E-250 2 üçin kombinasiýa ahyrky freze enjamy
Alýumin profili LDX06E-250 2 (2) kombinasiýa

Esasy aýratynlyk

1. Uly gaýtadan işlemek aralygy: 4 ok we 5 kesiji gurluş islendik ululykda birleşdirilip bilner.
2.Big kuwwaty: iki 3KW we iki sany 2.2KW göni birikdirilen hereketlendirijiler birleşdirildi
3. highokary netijelilik: bir wagtyň özünde birnäçe profili gaýtadan işlemek.
4. Iň ýokary takyklyk: basýan plastinkanyň dört burçunda ugrukdyryjy deňagramlylyk mehanizmi bilen enjamlaşdyrylan, basýan plastinanyň tekizligini we güýjüň deňligini üpjün etmek, profiliň deformasiýasynyň öňüni almak.
5. Durnukly freze: mehaniki rack sürüjisini, ýygylygy dolandyrmagy kabul edýär.

Esasy tehniki parametr

Haryt

Mazmuny

Parametr

1

Giriş çeşmesi 380V / 50HZ

2

Iş basyşy 0.6 ~ 0.8MPa

3

Howanyň sarp edilişi 130L / min

4

Jemi kuwwat 10.95KW

5

Motoryň tizligi 2820r / min

6

Maks.Freze çuňlugy 80mm

7

Maks.Freze beýikligi 130mm

8

Kesijiniň mukdary 5 sany (5050 / 4pc , 00300 / 1pc)

9

Kesiji spesifikasiýa Freze kesiji : 250 × 6.5 / 5.0 × 32 × 40T (asyl maşyn gelýär)Pyçak : 300 × 3.2 / 2.4 × 30 × 100T

10

Iş stolunyň dogry ölçegi 480mm

11

Kesmegiň takyklygy Perpendikulýarlyk ± 0.1mm

12

Ölçegi (L × W × H) 4200 × 1300 × 1000mm

13

Agram 950KG

Esasy komponentiň beýany

Haryt

Ady

Marka

bellik

1

Pes woltly enjam

Siemens

 

Germaniýa markasy

2

Quygylyk öwrüji

Delta

Taýwan markasy

3

Düwme, düwme

Schneider

Fransiýa markasy

4

Röle 

Panasonic

Japanaponiýa markasy

5

Faza yzygiderliligini goramak

Anly

Taýwan markasy

6

Standart däl howa silindri

Hengyi

Hytaý markasy

7

Solenoid klapan

Howa menzili

Taýwan markasy

8

Nebit-suw bölüji (süzgüç)

Howa menzili

Taýwan markasy

Bellik: üpjünçilik ýeterlik bolmasa, şol bir hil we derejeli beýleki markalary saýlarys.

  • Öňki:
  • Indiki: