Penjiräni we perdäni diwar gaýtadan işleýän enjamlar

20 ýyllyk önümçilik tejribesi
önümçilik

Alýuminiý Win-gapy LMJJX-CNC-100x2200x3000 üçin akylly burç gysgyç önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

Alýumin Win-gapynyň dört burçuny netijeli gysmak üçin ulanylýar.Machinehli enjam 18 sero hereketlendirijisi bilen dolandyrylýar, kesiji beýikligi el bilen sazlamakdan başga, beýlekileriň hemmesi servo ulgamynyň gözegçiligi arkaly awtomatiki düzedişdir.Gönüburçly çarçuwa bir gezek ekstrudirlenýär, ýokary gaýtadan işlemegiň netijeliligi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bu enjam, alýumin Win-gapynyň dört burçuny netijeli gysmak üçin ulanylýar.Machinehli enjam 18 sero hereketlendirijisi bilen dolandyrylýar, kesiji beýikligi el bilen sazlamakdan başga, beýlekileriň hemmesi servo ulgamynyň gözegçiligi arkaly awtomatiki düzedişdir.Bir gönüburçly çarçuwany çykarmak üçin 45-e golaý wagt sarp edýär , soň giriş we çykyş iş konweýer kemeri bilen awtomatiki usulda indiki prosese geçiriler, wagt we zähmet tygşytlanýar.Servo hereketlendirijisi bilen dolandyrylýar, sero ulgamynyň tork gözegçilik funksiýasynyň üsti bilen dört burçy awtomatiki usulda ýükläp biler, diagonal ölçegi we gysyş hilini üpjün edip biler.Sero dolandyryşy arkaly goşa nokat kesiji funksiýasyny durmuşa geçirip biler, goşa nokat kesiji profiline görä düzmegiň zerurlygy ýok.Pleönekeý amal, gaýtadan işleýän maglumatlar tor, USB disk ýa-da QR koduny skanirlemek arkaly gönüden-göni import edilip bilner we gaýtadan işlenen profil bölümi zerur bolanda IPC-de import edilip bilner.Hakyky wagtda material kesgitlemesini çap etmek üçin ştrih kod printeri bilen enjamlaşdyrylan.

Min.çarçuwanyň ululygy 480 × 680mm, Maks.çarçuwanyň ululygy 2200 × 3000mm.

Haryt maglumatlary

Alýumin öndürýän gapy LMJJX-CNC-100x2200x3000 (1 Int üçin akylly burç gysgyç önümçilik liniýasy
Gorizontal CNC burç alýuminiý WinW gapy LWJKP4-CNC-100 × 2200 × 3000 18
Gorizontal CNC burç alýumin üçin çyzykly önümçilik LWJKP4-CNC-100 × 2200 × 3000 17

Esasy aýratynlyk

1.Akylly we ýönekeý: tutuş maşyn 18 serw hereketlendirijisi bilen dolandyrylýar.
2. highokary netijelilik: bir gönüburçly çarçuwany çykarmak üçin 45-e golaý wagt sarp edýär.
3. Uly gaýtadan işlemek aralygy: Min.çarçuwanyň ululygy 480 × 680mm, Maks.çarçuwanyň ululygy 2200 × 3000mm.
4.Güýçli umumy ukyp: sero dolandyryş arkaly goşa nokat kesiji funksiýany durmuşa geçiriň.
5.Big kuwwaty: servo hereketlendirijisi bilen dolandyrylýan, servo hereketlendirijisiniň momenti arkaly gysylýan güýji üpjün etmek üçin gysylýan basyşy dolandyrýar.

Esasy tehniki parametr

Haryt

Mazmuny

Parametr

1

Giriş çeşmesi 380V / 50HZ

2

Iş basyşy 0.6 ~ 0.8MPa

3

Howanyň sarp edilişi 80L / min

4

Jemi kuwwat 16.5 KW

5

Maks.basyş 48KN

6

Kesiji sazlamagyň beýikligi 100mm

7

Gaýtadan işlemegiň diapazony 480 × 680 ~ 2200 × 3000mm

8

Ölçegi (L × W × H) 11000 × 5000 × 1400mm

9

Agram 5000KG

Esasy komponentiň beýany

Haryt

Ady

Marka

Bellik

1

Servo motor, servo sürüjisi

Schneider

Frans markasy

2

PLC

Schneider

Frans markasy

3

Pes woltly zynjyryň arakesmesi,AC kontaktory

Siemens

Germaniýa markasy

4

Düwme, düwme

Schneider

Frans markasy

5

Akynlyk wyklýuçateli

Schneider

Frans markasy

6

Adaty howa silindri

Howa menzili

Taýwan markasy

7

Solenoid klapan

Howa menzili

Taýwan markasy

8

Nebit-suw bölüji (süzgüç)

Howa menzili

Taýwan markasy

9

Top nurbaty

PMI

Taýwan markasy

10

Gönüburçly çyzykly ýol görkeziji demir ýol

HIWIN / Airtac

Taýwan markasy

Bellik: üpjünçilik ýeterlik bolmasa, şol bir hil we derejeli beýleki markalary saýlarys.

  • Öňki:
  • Indiki: